Plānojot darbību, KATISS nosprauž sev mērķus uz kuriem balstās uzņēmuma panākumi un nākotne.

 

Mūsu mērķi:

 • dzelzceļa nozares augošā tirgus vajadzību apmierināšana;
 • līderpozīciju attīstība;
 • uzņēmuma nepārtrauktas attīstības, rentabilitātes un efektivitātes pieauguma nodrošināšana;
 • klientu apkalpošanas līmeņa un kvalitātes paaugstināšana, cīņa par labu reputāciju, uzmanīga attieksme pret klientu vēlmēm un tiekšanās nepieļaut kļūdas darbā ar pasūtītājiem;
 • uzņēmuma atbilstība starptautiskiem standartiem un pasūtītāju prasībām;
 • uzņēmums kā uzticama partnera reputācijas veidošana, attīstība un saglabāšana;
 • radoša pieeja nestandarta pasūtījumiem;
 • operatīvs profesionāļu komandas risinājums;
 • kvalitatīva un savlaicīga pasūtījumu izpilde;
 • maksimāli efektīva esošo resursu izmantošana.

 

Mūsu mērķu sasniegšanas metodes:

 • regulāra tirgus analīze un atbilstoša reakcija uz tā izmaiņām un tendencēm;
 • jaudu palielināšana un saistošu virzienu attīstība atbilstoši tirgus prasībām;
 • unikālu risinājumu, kuri ļauj palielināt uzņēmuma priekšrocības, meklēšana;
 • izmaksu optimizācija bez zaudējuma kvalitātei un pakalpojumiem;
 • biznesa procesu efektivitātes paaugstināšana un operāciju pilnība;
 • maksimāla rentabilitāte un līderpozīcijas mūsu darbības jomās;
 • veiksmīga uzņēmuma nodaļu sadarbība un skaidra sadarbības struktūra;
 • labākās profesionāļu komandas izveide un pastāvīga attīstība.

 

Mūsu principi:

Uzņēmums KATISS apņemas pielietot sekojošus darbības principus, kuri saglabājas nemainīgi no uzņēmuma nodibināšanas brīža:

 

Kvalitāte: apzinīgi un profesionāli pildīt pienākumus, pilnveidojot uzņēmuma darba kvalitāti.

Drošums: būt par uzticamu partneri, nostiprināt uzticību mūsu uzņēmumam, paužot atvērtību, atsaucību, kārtīgumu, elastīgumu un kompetenci.

Inovācija: rast unikālus risinājumus un iespējas, kas veicina uzņēmuma attīstību, izaugsmi un pilnveidošanos.


Mūsu pienākumi:

 • pret darbiniekiem: nodrošināt cienīgus darba apstākļus, nodarboties ar personāla profesionālo iemaņu attīstību, nodrošināt cienīgu darba algu;
 • pret akcionāriem: realizēt noteiktos uzdevumus, nest peļņu un attaisnot investīciju ieguldījumus;
 • pret pasūtītājiem: nodrošināt augstu kvalitāti, atbilst prasībām un cerībām;
 • pret partneriem: ievērot partnerattiecību nosacījumus, rīkoties strikti likumdošanas ietvaros;
 • pret sabiedrību: ievērot tās vērtības, normas un noteikumus, godprātīgi vadīt biznesu sabiedrības likumu ietvaros.
Mūsu ticība panākumiem un neatlaidība darbā ļauj ātri sasniegt nospraustos mērķus un atrisināt jebkuras sarežģītības pakāpes uzdevumus.