28 augusts
2013
Iekraušanas un transportēšanas motorvilcēja MPT-6 izmēģinājumi
Kopīgi ar Pasūtītāja (LDz) pārstāvjiem veikti iekraušanas un transportēšanas motorvilcēja MPT-6 izmēģinājumi.

Gulbenē, Katiss filiālē „Gulbenes rūpnīca” izgatavotājrūpnīcas AAS „Tihoreckas V. V. Vorovska Mašīnbūves Rūpnīca” galvenā konstruktora aizbildnībā notika MPT-6 izmēģinājumi. Norādītie mašīnas tehniskie parametri virknē rādītāju pārspēja cerības. Pasūtītājs bija ļoti apmierināts. Šobrīd notiek tehnikas sertifikācijas process saskaņā ar Eiropas standartiem. Ļoti drīz tiks uzsākta mašīnas ekspluatācija.